Ο όμιλος Viomedic και Viobreath αποτελεί ένα σύνολο που στοχεύει στην ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών κάθε πελάτη και κάθε συνεργάτη της, προσφέροντας κορυφαία προϊόντα και υπηρεσίες.

Οι συνεργασίες μας με κορυφαίους κατασκευαστές στον χώρο των αναπνευστικών συσκευών και του ιατρικού εξοπλισμού, η συνεχής κατάρτισή μας στις νέες τεχνολογίες στους τομείς του Ιατρικού Οξυγόνου και των Αναπνευστικών Συσκευών, αλλά και η προσήλωσή μας στους στόχους Ποιότητας, μας επιτρέπουν να διαμορφώνουμε ένα κορυφαίο πλαίσιο που αποσπά τόσο Πιστοποιήσεις Ποιότητας, όσο και την ολοκληρωμένη ικανοποίηση των πελατών και των συνεργατών μας.

Απόλυτη Ικανοποίηση

Στοχεύουμε στην ικανοποίηση των πελατών και των συνεργατών μας μέσα από το πλήθος, την αξιοπιστία και την ποιότητα των διαθέσιμων προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Ταχύτητα και Αποδοτικότητα

Το οργανωμένο δίκτυο του ομίλου Viobreath και Viomedic προσφέρει ταχύτητα και αμεσότητα στην πανελλαδική κάλυψη των B2C και B2B πελατών μας.

Πιστοποιημένη Ασφάλεια και Ποιότητα

Οι υπηρεσίες μας στην τεχνική υποστήριξη και την εξυπηρέτηση πελατών λιανικής και χονδρικής ακολουθούν τις αυστηρότερες νόρμες ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Κορυφαία Προϊόντα Αναπνευστικού Εξοπλισμού

Μέσα από τις αποκλειστικές και προνομιακές συνεργασίες μας με κορυφαίους διεθνείς κατασκευαστές επιτυγχάνουμε τη μείωση του κόστους και την εγγύηση της ποιότητας των προϊόντων μας.

Πιστοποιήσεις Ποιότητας

Η ποιότητα των υπηρεσιών του ομίλου είναι πιστοποιημένη για το Σύστημα Διαχείρισής και τη Διαχείριση της Ποιότητας Ιατρικών Συσκευών, με ISO 9001:2015, καθώς και για την την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, με HTCert: Υπουργική Απόφαση ΔΥ8Δ/Γ.Π. ΟΙΚ/1348/2004.

ISO

ISO 9001:2015 για το Σύστημα Διαχείρισης και τη Διαχείριση της Ποιότητας Ιατρικών Συσκευών

HTcert

HTCert: Υπουργική Απόφαση ΔΥ8Δ/Γ.Π. ΟΙΚ/1348/2004. για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων